Wie zijn wij?

Wij zijn een brede vertegenwoordiging vanuit de wijk Benoordenhout en hebben ons verenigd om een prachtige herontwikkeling van het ANWB terrein te realiseren.

De Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, de vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan, de vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael hebben zich als belanghebbenden verenigd ten behoeve van de herontwikkeling van het ANWB terrein.

  • De Wijkvereniging Benoordenhout behartigt de algemene belangen van alle bewoners in de gehele wijk Benoordenhout.
  • Stichting Uilennest vertegenwoordigt de bewoners in de wijk Uilennest, direct gelegen tegenover het huidige ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg.
  • Tuinvereniging Clingendael is een actieve tuinvereniging die met 40 actieve leden tuiniert op een eigen locatie in Clingendael direct aan op de achterzijde van het ANWB-kantoor en het naastgelegen terrein van de Koninklijke Marechaussee.
  • De vertegenwoordiging bewoners van Alkemadelaan wonen direct tegenover het huidige ANWB-terrein aan de van Alkemadelaan.
  • De vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg wonen direct tegenover het huidige ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg.

De vraag naar nieuwe woningen enerzijds en de huidige leegstand van de ANWB kantoren anderzijds vormen een goede basis voor herontwikkeling. Wij zijn trots op onze wijk en hebben het beste voor met onze wijk en de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij past een kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling van de huidige ANWB locatie, die bijdraagt aan de leefbaarheid van onze wijk en aan het genieten van Park Clingendael.

De belanghebbenden willen constructief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein. Doel is om een voor en door alle partijen gedragen resultaat te bereiken.

De belanghebbenden bestaan uit een kerngroep met de volgende personen:

Chance Pennington de Jongh, voorzitter wijkvereniging Benoordenhout

Ad van Ginkel, vertegenwoordiging wijkvereniging Benoordenhout

Guy Konings, voorzitter Tuinvereniging Clingendael

Rachel Knevel, vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan

Bert ter Avest, vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan

Marcel Boer, vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg

Pieter Habets, vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg

H. Houwink, vertegenwoordiging Stichting wijkbelangen Uilennest

Natascha Roukema, communicatie